Zapytania ofertowe

Z dniem 02.09.2016r. P.P.U.H. Nowostyl Mirosław Sordyl zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie usługi badawczo – rozwojowej, dotyczącej badań mających na celu opracowanie znacząco ulepszonej zautomatyzowanej linii technologicznej do produkcji kotew stalowych w firmie Nowostyl.

Poniżej zamieszczone jest zapytanie ofertowe i formularz oferty. Zapytanie zawiera wszelkie szczegóły dotyczące przedmiotu usługi oraz wymagań jakie oferent musi spełnić.

Zapytanie ofertowe

Oferta

Możliwość komentowania została wyłączona.